Medlemsinfo

 

 

 

 

KIRUNA LINERS STYRELSE 2019
Ordförande Christina Jacobsson tfn. 070 - 556 18 80
Vice ordf. Annika Lindmark tfn. 070 - 366 97 76
Sekreterare Kerstin Westlund tfn. 070 - 604 39 42
Kassör Ann-Britt Ruotsalainen tfn. 070 - 309 12 23
Ledamot Margareta Ejeklint tfn. 073 -  021 91 69
Suppleant Tina Palovaara tfn. 073 - 027 41 02
Suppleant Yvonne Fors tfn. 070 - 324 25 73

 

ADRESS:   

Kiruna Liners   

c/o Tina Palovaara

Mossvägen 6

981 38 Kiruna

 

PLUSGIRO:

10 81 97-5

 

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.